Поверителност

Уеб сайтът https://allshoes.bg не предлага възможност за регистрация на потребителски профил или записване за имейл бюлетини. Allshoes.BG не събира следната лична информация за своите потребители:

 • имена;
 • ЕГН;
 • телефон;
 • имейл адреси;

Нашите данни

Обработващият личните данни на потребителите е Allshoes.BG. Можете да се свържете с обработващият личните данни на адрес info@allshoes.bg.

Информация, която се събира, когато посещавате уеб сайта https://allshoes.bg

Allshoes.BG използва хостинг сървър предоставен от трета страна – SUPERHOSTING.BG. Политиката за поверителност на хостинг доставчика можете да откриете тук: https://www.superhosting.bg/web-hosting-page-terms-and-agreements.php. Уеб сървърът автоматично записва в лог файл (log) IP адресът, който използвате, за да достъпите уеб  сайта, както и друга информация относно посещенията – кои страници са посетени, каква информация е поискана от сървъра, датата и времето на поискването, източника на вашия достъп до  уеб сайта (кой е уеб сайтът или URL адресът, от където сте попаднали в Allshoes.BG ), версията на браузъра ви и операционната система. Сървърните логове не съдържат имена, ЕГН, телефони или имейл адреси, поради което единичен IP адрес не се асоциира с тях. Сървърът е разположен в Европейската Икономическа Зона.

Използване на информацията от лог файловете (log) за IT цели

Allshoes.BG и хостинг доставчика събират и пазят съвърните логове, за да осигурят сигурност по отношение на мрежата и инфраструктурата, така че сървърът да работи неприкосновено. Това включва анализиране на логовете с цел да се идентифицра и неутрализира непозволен достъп до мрежата, разпространението на зловреден код, атака за отказ на услуга (DDOS атаки) и/или други кибер престъпления. Анализирането е с цел да се установи необикновена или съмнителна активност.

Освен в случаите на разследване на потенциална криминална дейност, или уставновяването на грешки в работата на уеб сайта, Allshoes.BG и хостинг доставчика не правят обработка на сървърните логове.

Правно основание за обработка: съгласяване с правно задължение, по което Allshoes.BG е субект: чл. 6, ал. 1 (в) от GDPR.

Правно задължение: правно задължение да се осигурят подходящи технически и организационни мерки, за да се осигури сигурност по отношене на обработката на информация на потребителите. Воденето на запис за достъпа до уеб сайта чрез употребата на лог файлове е такава мярка.

Правно основание за обработка:   Законни интереси на Allshoes.BG и хостинг доставчика в качеството си на трета страна: чл. 6, ал. 1 (е) от GDPR.

Законен интерес: Allshoes.BG и хостинг доставчика в качеството си на трета страна имат законен интерес да обработват тази информация с да осигурят сигурност по отношение на мрежата и информацията.

Бисквитки (cookies)

Allshoes.BG използва бисквитки за правилното функциониране на уеб сайта. Вие можете да забраните някои или всички бисквитки от Allshoes.BG като промените настройките не браузъра си. Изключването на бисквитки от уеб сайта е възможно да доведе до невъзможност от използването му. За по-подробна информация относно бисквитките посетете този адрес: http://www.allaboutcookies.org/. За информация относно това как да изключите бисквитките от браузъра си, можете да видите следната информация за най-разпространените браузъри.  За производителите на браузъри, които не предлагат ръководство на български език, е предоставен оригиналния английски текст:

Информация, която се събира, когато се свържете с Allshoes.BG :

ИМЕЙЛ

Когато изпратите имейл до имейл адресът за връзка с Allshoes.BG, вашият имейл адрес и друга информация, която вие публикувате в него (като име, телефонен номер или информация от подписа ви в имейла), биват събирани в пощенската кутия на info@allshoes.bg.

Правно основание за обработка: Законов интерес на Allshoes.BG – чл. 6, ал. 1 (е) от GDPR.

Законен интерес: да бъде отговорено на запитвания или електронни съобщения, както и да се проследи кореспонденцията.

Съхранение и трансфер на вашата информация

Съобщенията, които изпращате по имейл се съхраняват в рамките на Европейското Икономическо Пространство, на наети сървъри от трети страни.

Разкриване и допълнителна употреба на вашата информация

Ние разкриваме вашата информация на трети страни при някои специфични случаи, като например следните:

Да се предостави информация на трети страни като Google Inc. Google събира информация чрез употребата на услугата Google Анализ на уеб сайта Allshoes.BG . Google използва тази информация, в това число IP адрес и информация от бисквитки за различни цели, като например да подобрява услугата Google Анализ. Вашето IP е анонимизирано с функцията  { ‘anonymize_ip’: true }). Информацията се споделя с Google на базата на агрегирана и анонимизирана информация. За да откриете каква информация Google събира, как използва тази информация и как да контролирате информацията, която изпращате до Google, посетете тази страница: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=bg.

Allshoes.BG също така използва Hotjar с оглед на това да разбере по-добре нуждите на потребителите и да оптимизира предлаганата услуга. Hotjar е технология, която ни помага да разберем по-добре поведението на потребителите на уеб сайта като например колко време прекарват и на кои страници, кои връзки изпололзват и други.  Това ни позволява да поддържаме и подобряваме услугата, която предлагаме. Hotjar използва бисквитки и други технологии за събиране на данните от потребителското поведение и техните устройства – IP адрес (записван единствено по анонимизиран начин), размер на екрана, тип устройство, информация за браузъра, географско местоположение (единствено на ниво държава), предпочитан език. Нито Allshoes.BG, нито Hotjar използва тази информация, за да идентифицират индивидуален потребител.  За повече информация можете да прочетете декларацията за поверителност на Hotjar на този адрес.

Правно основание за обработка: Законов интерес на Allshoes.BG – чл. 6, ал. 1 (е) от GDPR.

Законен интерес: да се изпълнят задълженията по смисъла на договора между Allshoes.BG и Google Анализ (https://www.google.com/analytics/terms/bg.html)
 

Вие можете да се откажете да подавате анонимизарана информация към Google Анализ като инсталирате този плъгин за браузъра си и от там направите забраната: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout . Обърнете внимание, че по този начин е възможно да забраните изпращането на аномизирани данни към всички уеб сайтове, които посещавате.

Вие можете да се откажате от събирането на вашата информация от Hotjar като последвате тази връзка.

Трансфер и съхранение на вашата информация

Информацията, която се събира от Google Анализ, се съхранява извън Европейската Икономическа Зона на сървърите на Google в Съединените Американски Щати.

Информацията, която се събира от Hotjar, се съхранява в пространството на  Европейската Икономическа Зона на сървъри на Amazon (Amazon Web Services infrastructure, eu-west-1 datacenter).

Колко време се съхранява информацията ви

Където е технически възможно, Allshoes.BG е определил срокове за запазване на информацията. Където това е технически невъзможно, се определят няколко критерия за определяне на срока за  съхранение.

Срокове:

Информация в сървърни логове: тази информация се запазва за срок от най-много 5 години.

Кореспонденция и запитвания: когато постъпи запитване или имейл за кореспонденция, Allshoes.BG запазва тази информация за необходимото време, за което да се отговори на запитването и в последствие за допълнителни 3 години, след което информацията ще бъде изтрита.

Определяне на срокове за съхранение: 

Във всички други условия, Allshoes.BG запазва вашата информация не по-дълго, от колкото е необходимо за да се направи възможно функционирането на уеб сайта, като се взема предвид следното:

  • целта и използването на вашата информация както сега, така и за в бъдеще – като например в случаите, когато е необходимо да се запази възможността за връзка с вас в бъдеще;
  • когато се появи правно задължение да продължим да обработваме вашата информация – като например задължаващи закони или регулации, които изискват запазване на определен тип информация;
  • когато Allshoes.BG има правно основание да продължи да обработва вашата информация – като например, след обявяване на вашето съгласие;
  • каква е степента на значимост на информацията (сега и в бъдеще);
  • съобразяване със стандартните на специфичната индустрия и определените в нея за нормални периоди за съхранение на лични данни;
  • степента на риск, стойност и отговорност на Allshoes.BG за съхранение на данните;
  • каква е степента на сложност Allshoes.BG да запази вашата информация актуална и достоверна.

Как е защитена вашата информация

Allshoes.BG е предприела нужните технически и организационни мерки, за да защити вашата информация и да я запази от непозволен или незаконен достъп и използване, както и от случайна загуба или унищожение, в това число:

  • споделяне и осигуряване на достъп до информацията само в случай на необходимост и на базата на използването й единствено като анонимизарана информация, където това е възможно;
  • използване на сигурни сървъри, където се пази информацията;
  • установяване идентичността на всяко физическо лице, което заяви достъп до личната си информация, с цел да се предотврати злоупотреба с нея;
  • използване на SSL сертификати (Secure Socket Layer) за криптиране на информацията, която се подава между сървъра и браузъра и на потребителя;
  • трансфер на информация в затворена система от криптирани трансфери на данни.

Предаване на информация към Allshoes.BG по имейл

Предаването на информация по интернет не винаги е изцяло защитено (например, в зависимост от какъв имейл доставчик използвате) и когато подавате информация към Allshoes.BG по имейл, вие правите това на собствена отговорност.

Allshoes.BG не носи отговорност за разходи, пропуснати ползи, накърнена репутация, вреди, отговорности или каквато и да е друга загуба или повреда, която вие е възможно да изпитате в резултат на вашето решение да изпратите имейл към нас.

Определяне на срокове за съхранение: 

Във всички други условия, Allshoes.BG запазва вашата информация не по-дълго, от колкото е необходимо за да се направи възможно функционирането на уеб сайта, като се взема предвид следното:

  • целта и използването на вашата информация както сега, така и за в бъдеще – като например в случаите, когато е необходимо да се запази възможността за връзка с вас в бъдеще;
  • когато се появи правно задължение да продължим да обработваме вашата информация – като например задължаващи закони или регулации, които изискват запазване на определен тип информация;
  • когато Allshoes.BG има правно основание да продължи да обработва вашата информация – като например, след обявяване на вашето съгласие;
  • каква е степента на значимост на информацията (сега и в бъдеще);
  • съобразяване със стандартните на специфичната индустрия и определените в нея за нормални периоди за съхранение на лични данни;

Вашите права по отношение на вашата информация

Вие имате следните права по отношение на вашата информация, права които можете да упражните като изпратите имейл на info@allshoes.bg.

  • да изискате достъп до вашата информация и информация, свързана с употребата и обработката на вашата информация;
  • да изискате корекцията или изтриване на вашата информация;
  • да изискате да ограничим използването на вашата информация;
  • да получите информация си в структуриран формат, подходящ за машинна обработка (CSV файл, например) и да упражните правото си да ги прехвърлите към друг администратор;
  • да възразите използването на вашата информация за някои от целите, за които тя се обработва;
  • да оттеглите съгласието си по отношение на утребата на вашата информация;

В съответствие с чл. 77 от GDPR, вие имате право да отправите оплакване до надзорен орган, какъвто е Комисията за Защита на Личните Данни. Вие можете да се свържете с тях на този адрес: