Общи Условия

Allshoes.BG е собственост на „Блу Дотс“ ЕООД (ЕИК 203159764), със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул.”Александровска” №135. Allshoes.BG е уеб сайт, който обединява продукти от уеб сайтове, собственост на трети страни. Уеб сайтът https://allshoes.bg има информативен характер. Allshoes.BG не продава обувки, облекла или други продукти, визуализирани в този уеб сайт, от свое име.

Уеб сайтът https://allshoes.bg съдържа само информация, създадена от рекламодатели, партньори и други трети страни. Точността на тази информацията не може да бъде гарантирана, като не е изключена възможността, материалите на уеб сайта да съдържат технически и печатни грешки, както и други неточности. Всички линкове към външни интернет сайтове се предлагат под формата на съдържание на allshoes.bg с цел улесняване на потребителите. Включването на външен сайт не ангажира Allshoes.BG с подкрепа за качествата на предлаганите от него стоки или услуги. Allshoes.BG не се ангажира с достъпността и работата на уеб сайта, нито с качеството на достъп или работата на трети сайтове.

Allshoes.BG не предлага техническа възможност за създаване на потребителски профил в уеб сайта. Вашите взаимоотношения с рекламодатели или доставчици на услуги, достъпни на или чрез Allshoes.BG, в това число заплащане и доставка на стоки и услуги, както и всякакви други условия или гаранции са единствено предмет на Вашите отношения с тези рекламодатели или доставчици на услуги.

Всички технически ресурси на уеб сайта https://allshoes.bg – сървърна конфигурация, текстови файлове, изображения, информация от всякакъв тип и други, са разположени на хостинг сървър предоставен от трета страна – SUPERHOSTING.BG.